Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường mầm non, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo được uy tín với cha mẹ trẻ và địa phương nơi công tác, có đủ năng lực để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Nhà trường luôn đầu tư vào công tác bồi dưỡng đội ngũ, hàng năm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục; bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu của xã hội về giáo dục mầm non;

Tập thể nhà trường luôn có mối đoàn kết tốt, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau những khó khăn trong công tác cũng như trong cuộc sống. Điều đó thúc đẩy hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng vững mạnh, nhất trí cao trong các hoạt động.

Đội ngũ giáo viên nhà trường đủ về số lượng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, hết lòng thương yêu học sinh, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 100% đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ đạt chuẩn trở lên. 100% giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định và 100% giáo viên đạt loại khá trở lên.