Trong các năm học qua, nhà trường đã quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của nhà trường. Thực hiện tốt việc lập dự toán, thu chi, quyết toán tài chính theo đúng quy định, thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, huy động được nhiều nguồn lực cùng tham  gia  xây  dựng cơ sở vật chất trường học và thực hiện mục tiêu giáo dục. Trường có diện tích đảm bảo theo quy định, có khuôn viên riêng biệt, hàng rào, sân chơi ngoài trời phù hợp, có nhà vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật  đồ dùng - đồ chơi -thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non theo Thông tư 02/BGD&ĐT ngày 11/02/2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và xây dựng được môi trường xanh, sạch đẹp.

Trường có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công trình xây dựng kiên cố. Khuôn viên của trường có tường rào bao quanh. Hệ thống nước sạch đảm bảo hợp vệ sinh. Trường có sân chơi mới quy hoạch, lót gạch chịu lực, có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo qui định.