GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Lạc Xuân- Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

Email: mnvanhkhuyen2008@gmail.com

Điện thoại: 02633

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Về đội ngũ công chức, viên chức, người lao động

Nhà trường có đầy đủ ban giám hiệu theo quy định của điều lệ đối với trường mầm non hạng 1. Tổng số: 03 người ( 01 hiệu trưởng có trình độ đại học; 02 phó hiệu trưởng có trình độ đại học).

Tổng số giáo viên: 12 cơ cấu đủ cho 6 lớp. Nhà trường có đủ số lượng giáo viên theo quy định của Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/03/2015 v/v Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó: 3-4 tuổi (02 giáo vên/1 lớp); 4-5 tuổi (4 giáo viên/2 lớp); 5-6 tuổi ( 6 giáo viên / 2 lớp). Trình độ đại học: 06/12 đạt tỷ lệ 50%; trình độ cao đẳng: 5/12 đạt tỷ lệ 41.7%; trình độ trung cấp: 1/12 đạt tỷ lệ 8.3%). Như vậy 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 91,7 % giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn.

Tổng số nhân viên: 06 người; nhân viên đang công tác trong nhà trường có bằng cấp đào tạo đúng chuyên ngành: Nhân viên kế toán có bằng Đại học kế toán, đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, nhân viên nấu ăn đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nấu ăn và đã có chứng chỉ nghề theo qui định ( trung cấp:01; sơ cấp: 01).

Hàng năm đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, công nhân viên: Có 100% cán bộ giáo viên, công nhân viên được xếp loại khá trở lên vào cuối năm học; có trên 95% giáo viên được xếp loại khá trở lên về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, không có giáo viên xếp loại trung bình và kém.

Đội ngũ đảm bảo chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Có trách nhiệm, nhiệt tình, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển. Tỉ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 05 đạt tỷ lệ 41.7%, cấp tỉnh: 01 đạt tỷ lệ 8.3 %.

Trường đã có chi bộ với tổng Đảng viên: 08/21 đạt tỷ lệ 38.1 %.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

- Tạo dựng được môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đáp ứng yêu cầu theo xu hướng mới. Giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất và sở trường riêng của từng trẻ, trẻ biết sáng tạo, có năng lực tư duy.

4. Phương châm giáo dục: 
- Giáo dục và phát triển trẻ phát triển toàn diện.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.
- Tổ chức học bán trú nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm..
- Tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm, khám phá, giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép các chuyên đề.
- Tăng cường các hoạt động trãi nghiệm bằng nhiều hình thức như: ngày hội, ngày lễ, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, tổ chức sinh nhật, lễ hội xuân, mừng 8.03. tham quan ....với các trường bạn, các trường trong khu vực.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên , các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động.

 

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Vành Khuyên - Đơn Dương